Introduction to Search Engine Marketing (SEM)

Introduction to Search Engine Marketing (SEM)
การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต คืออะไร


อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมข้อมูล และความรู้ขนาดใหญ่ที่สุด และกำลังได้รับความนิยมมากในการใช้งานปัจจุบัน และเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลในอินเตอร์เน็ตนั้น ทำให้บางครั้งผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหรือเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ขึ้นมา โดยระบบสืบค้นข้อมูลนั้นเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหา

แต่เมื่อเว็บไซต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและข้อมูลต่างๆ มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงต้องพัฒนาการค้นหาข้อมูลด้วยการกำหนดคำสำคัญ (Keyword) เพราะทำให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีและอีเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) พบว่าลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ทั่วไปนั้น เป็นการสืบค้นข้อมูลมากถึง 89.7%

และจากการที่ผู้ใช้จำนวนมาก ทำการสืบค้นข้อมูลผ่านเสริช์เอนจิ้น เพื่อที่จะหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการ ทำให้เกิดการแข่งขันของเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ที่ต้องการจะผลักดันเว็บไซต์ของตนเองให้เข้าไปติดอันดับต้นๆ ของ การค้นหา โดยการทำให้เว็บไซต์ของตนเองเข้าไปติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาใน Search Engine นั้น เรียกกว่าเป็น การตลาดผ่านเสริช์เอนจิ้น (Search Engine Marketing: SEM)

โดย SEM คือ การทำการตลาดโดยผ่านการค้นหาทางเสริช์เอนจิ้น สามารถแบ่งการทำการตลาดในลักษณะนี้ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ

  1. การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อทำอันดับในผลการค้นหา Search Engine Optimization หรือ SEO
  2. การลงโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิ้ก Pay per Click Advertising หรือ PPC

1

แสดงการค้นหาด้วย keyword “cheap car insurance uk” ใน google
1. SEO คือ การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับผลการค้นหาตามธรรมชาติ 
ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปัจจัยมากถึง 200-300 ปัจจัย โดยแบ่งจากทำงานออกเป็น Onpage factor และ Offpage factor

2. PPC หรือ Google AdWords คือ การซื้อป้ายโฆษณาบนผลการค้นหาใน Google 
และต้องมีการประมูลแข่งราคากันจาก Keywords ที่ต้องการใช้งาน โดยสามารถทำติดอันดับได้ในเวลารวดเร็ว

 

Scroll to Top